üful

batma, ölme (yıldızlar için).
Ege Sözlük - 2018