udp

udp, tcp/ıp protokol takımının iki aktarım katmanı protokolünden birisidir. verileri bağlantı kurmadan yollar. gelişmiş bilgisayar ağlarında paket anahtarlı bilgisayar iletişiminde bir datagram modu oluşturabilmek için udp protokolü yazılmıştır
Ege Sözlük - 2018