transport layer security

taşıma katmanı güvenliği ve onun öncülü/selefi olan güvenli soket katmanı, bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlamak için tasarlanmış kriptolama protokolleridir.
Ege Sözlük - 2018