tengricilik

tengricilik , töre ya da gök tanrı inancı, türk ve moğol halklarında, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki yaygın inancıdır. tengri'ye ibâdet etmenin yanında animizm, totemlik bu inancın ana hatlarını oluşturmaktadır
Ege Sözlük - 2018