sözlük yazarlarının kullanmak istediği kelimeler ve deyimler

hep kulak dolgunluğunda kalmış, hiç cümle içinde kullanılmamış, cümle alem içinde haykırılmamış kelimeler, deyimlerdir.

mesela mı?

tayf. hangimiz renk tayfını duymadık. hangimiz gök kubbe altında rafine zevklerimizi çığırmayı nosyon edinmedik. munis gözüküp türlü kulamparalıklar düşünen şorololara dönüşmedik. paftayı açıp muharebenin gidişatını nüktedan biçimde tartışmadık. biçemi, başatı, alengiri, tarafgiri kullanmaya can atmadık, marinaya çıkıp sevgilimizi marine etmek aklımızın ucundan geçmedi? (oha)
babatorikler, kevaşeler, orostopollar mütecaviz ve mülayim benliğimizin küfürleri olmadı? hangimiz merdümgirize, münzeviye bağlamadık?!!1! hangimiz devlet eltisi olmak istemedi bu hayatta (yuh), sorarım!
nicesine sordum, yıkılıp ağnadılar. (bkz: eşeğe marifetini göster demişler yıkılıp ağnamış)
(bkz: yengece niçin yan yan yürürsün demişler, serde kabadayılık var demiş)
Ege Sözlük - 2018