sihizm

sihizm, genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda kuzey hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır.
Ege Sözlük - 2018