septisizm

türkçe karşılığı kuşkuculuktur. tam anlamıyla doğru bilginin insan için imkansız olduğunu savunan felsefik akımdır. bilinene göre ilk çağ felsefesinde phyrrhon (piron) tarafından ortaya çıkarılmıştır.
Ege Sözlük - 2018