sapyoseksüel

zeka, akıl ve entellektüel birikimi hoşlantı için kriter alan kişilere verilen isim.

bu tip kişiler için dış görünüş öncelik değildir. karşısındaki insanın kendini ifade biçimi, cümleleri nasıl kurduğu, mizah anlayışı, konuşurken dil bilgisi kurallarına uyup uymadığı gibi durumlar belirleyici unsurlardır.

beyin sevmek de diyebiliriz.
böyle düşünen insanlar için dış görünüşten çok düşünce biçimi önemlidir, hatta uzun mesafe ilişkilerinin de mantıklı açıklamasıdır
tam olarak şu görseldir;

Ege Sözlük - 2018