önyargı

bir kişi, olay veya fikir hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan sergilenen tutum. edinilen bir iki tecrübeden kesinmiş gibi bir sonuç çıkarmak ve genelleme yapmaktır. genelde karşıt düşünce biçiminde oluşur.

toplumumuzda en sık görülen önyargılardan birisi, dış görünüşe göre kişilik analiz etme durumudur.
insanlığın en büyük sorunsalı.
bir işin sonucu bilmeden o konu hakkında olumlu ve olumsuz yorum yapma biçimi.
Ege Sözlük - 2018