laiklik

en basit tabir ile din ve devlet işlerinin ayrılması.

bu ilke ile devletin dinlere karşı tarafsız bakış açısı gütmesi prensip edilmiş, din ile devlet yönetmekten ziyade, devletin dini duyguları sömürmemesi ve kişilerin dini haklarını güvence altında yaşaması sağlanmaya çalışılmıştır.
basit tanımını yediden yetmişe herkesin bildiği ama ülkemizde uygulamada sorunlar yaşanan ilkedir.
tanımının ezbere söylendiği, çoğu insanın manasını kavrayamadığı ancak ülke yönetiminin olmazsa olmazı bir ilkedir.
Ege Sözlük - 2018