kübler-ross modeli

isviçreli bilim hatunu elizabeth kübler-ross tarafından ortaya sürülmüş, yas tutmanın 5 aşaması. ölüm, ilişki bitimi vb. durumlar için uygulanır.

aşamalar: denial (reddetme), anger (öfke), bargaining (pazarlık), depression (depresyon) ve acceptance (kabul).

Ege Sözlük - 2018