jainizm

jainizm, cainizm veya caynizm, geleneksel anlamda jain dharma olarak bilinen güney asya kökenli din ve felsefe. bugün modern hindistan'da azınlık olmakla beraber abd, batı avrupa ve afrika'da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir.
Ege Sözlük - 2018