iktisadi idari bilimler fakültesi

kısaltması iibf olan işletme, iktisat, kamu yönetimi, ekonometri ve türevleri şeklinde bölümlerin bulunduğu fakültenin adıdır. hemen her üniversitede bulunur.
kızların genelde bol olduğu, düşme potansiyelinin en yüksek olduğu fakültedir.
Ege Sözlük - 2018