iibf

iktisadi idari bilimler fakültesi'nin kısaltmasıdır. işletme, çevre ekonomisi, iktisat, kamu yönetimi, ekonometri gibi lisans bölümlerini bünyesinde barındırır.

mezunları genellikle atanamamaktan, işsizlikten yakınız. ancak yine de en çok rağbet gören fakülteler arasında zirveye oynar.
çok rağbet görmesinin sebebinin düşük puanlar olduğunu düşünmekte olduğum fakülte. özellikle her ile birden fazla üniversite açılmasından sonra çok fazla mezun vermesi ve piyasadaki mezun sayısının artması neticesiyle buradan çıkanlar iş bulamamakta ya da çok düşük ücretlere çalışmakta. boğaziçi gibi okullarda tutmuyorsa okunmaması gerektiğini düşünüyorum.
Ege Sözlük - 2018