girit paradoksu

epimenides adlı bir giritli'nin yumurtladığı, "bütün giritliler yalancıdır." sözüne atfen literatüre geçmiş paradoks.
Ege Sözlük - 2018