eğitim

akademik tanımı; kişinin davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir.

kişinin istediğine ve yaşantı yoluyla kazanması düşünüldüğü için genellikle ülkemizde öğrenciler 'boşverilir'.

bir de eğitim sistemi diye bir şey var, ona hiç gelemiyorum şu an.
hocam eğitim sistemine gelirsen işin içinden çıkamayız, önce eğitimi sindirelim millet olarak :)
kişide istendik yönde davranış değiştirme sürecidir. formal ve informal olarak ikiye ayrılır. formal eğitim şuan okulda aldığımız belirli müfredalar çerçevesinde çoçuğa belirli kazanımlar vermeyi amaçlayan eğitim. kısacası okulda gördüğümüz eğitim
informal eğitim ise belirli bir plana bağlı kalmadan kişinin bir şeyler kazanmasıdır. bu da günlük hayatta öğrendiğimiz , çevreden kazandığımız şeyler. yani : kişilerin çevrelerinden ya da kendileri deneyimleyerek elde ettikleri bilgileri kazanma sürecine de informal eğitim diyoruz.
cehaleti alır eşeklik baki kalır..
doğduğunda başlayıp ölümüne kadar devam eden bitmesi zor olan bilgi kazanma öğrenme sureci
Ege Sözlük - 2018