bütünleme sınavı

final sınavının telafisi niteliğinde bir sınavdır. öğrenciye ''hadi bak artık bu dersi geçmelisin sana bir şans daha veriyorum'' deme yoludur, candır.
bu bilgiler ege üniversitesi için geçerlidir!!!!!!

üniversitede bir dönem içinde toplam 3 sınav olur bunlardan ilki vizedir. dönem sonundaki ortalamının %40'nı etkiler. sonrasında final gelir dönem sonuna doğru yapılır. bu da ortalamanınızın %60'nı etkiler. dersin ortalaması 60 üzerinde olunca dersi başarılı şekilde geçebilirsiniz. şimdi ona göre hesaplayalım.

diyelim vizeden aldınız 60, finalden 50 aldınız. vizeden geldi ortalama için 24 puan(%40), finalden geldi 30 puan(%60). bunları topladığımızda 54 puan yapar. yani şuan başarısız ve dersi geçemiyor olursunuz. burada devreye giren bütünlenme sınavıdır. finalden geçecek notu alamazdığınızda final yerine tekrar bir sınava giriyorsunuz. 50 aldığınız dersten girdiğiniz tekrar sınavında 60 aldığınızda sınavı geçersiniz ve 50 tarihe ve toprağa gömülür.

bütünleme sınavı kurtarıcıdır, aşktır, mutluluktur, çaresiz adamın çaresidir......
büte kaldım gibi yanlış bir cümleyle tanınan sınav çeşididir. sınavların ağa babasıdır. cümle yanlıştır çünkü sen büte kalmazsın büt sana gelir elinden tutar bulunduğun final çukurundan seni çekip çıkarır.
şüphehiz ki; biz bütleri siz dersleri geçebilesiniz diye diye üniversite'ye getirdik.

-rektör
Ege Sözlük - 2018