bir sorum var ey ahali

asla durdurulamayan ve parcalanamayan bir cisim ile asla hareket ettirilemeyen ve parcalanamayan bir cisim çarpışırsa ne olur?
asla cevaplanamayan soru olur.
aynı boyutta çarpışmaları imkansızdır. gerçekleşmeyecek olaydır.
soruyu okumadan öylesine geldim
sana paradoksun ne oldugunu öğretmemişler sanırım
asla durdurulamayan ve parcalanamayan cisim, asla hareket ettirilemeyen ve parcalanamayan cisime çarpınca asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisim sahip olduğu kinetik enerjiyi asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisime aktarır fakat asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisim harekete sahip olamayacağı için bu enerjisini geri yansıtarak asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisime aktarır. asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisim, asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cismin geometrik yapısına bağlı olarak bir yöne doğru hareketine devam eder ikiside parçalanmaz ve asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisim hareketsiz ve tek parça, asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisim de tek parça ve hareketli olarak hayatlarına devam ederler. asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisim düzgün bir geometrik yapıya sahip ise asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisim çıktığı deliğe geri dönebilir eşine çocuklarına sarılabilir. eğer asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisim onu farklı bir yöne saptırırsa asla durdurulamayan ve parçalanamayan cisim uzay boşluğunda sonsuza dek durdurulamayabilir bu durum bizleri ve asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisimi çok üzer çünkü asla durdurulamayan ve parçalanamayan cismin arkasında dul bir anne ve yetim kalmış çocukları yaşlı gözlerle onun yolunu beklerler ama asla durdurulamayan ve parçalanamayan cismin geri dönmesi için bir mucize gerekmektedir. umarız ki asla hareket ettirilemeyen ve parçalanamayan cisim düzgün bir geometriye sahiptir...
Ege Sözlük - 2018