astım hastalığı neden kadınlarda daha çok görülür

erkek sex hormonu olan testesteron vücudun ilk savunma hattı olan bağışıklık hücreleriyle aynı özellikleri gösterme yetisine sahip olduğundan akciğer hastalıkları kadınlara nazaran erkekler de daha az görülmektedir.
erkeklerin sigara kullanımı kadınlara göre daha fazla olduğu için her ne kadar akciğer hastalığının daha az görüldüğü iddia edilse de akciğer hastalıkları yüzünden ölümler muhtemelen erkeklerde daha fazladır.
Ege Sözlük - 2018