algoritma

algoritma kısaca bir sorunun çözümünde ilerlenen yoldur. elimizde mevcut olan bilgilerle sonuca ulaşma yöntemimiz de denebilir.
Ege Sözlük - 2018